> Problem med USB-forbindelsen > Kan ikke kommunisere med datamaskinen via USB-forbindelsen
50FL-012

Kan ikke kommunisere med datamaskinen via USB-forbindelsen

En mulig årsak kan være at USB-kabelen ikke er korrekt tilkoblet eller at feil port er valgt. Sjekk følgende.

Er USB-kabelen korrekt tilkoblet?

Sjekk begge kabelkontaktene: den som skal kobles til maskinen og den andre som skal kobles til datamaskinen.
Den flate kontakten: Kobles til USB-porten i datamaskinen.
Den firkantede kontakten: Koble til USB-porten på maskinen.
Skift USB-kabel. Hvis du bruker en lang USB-kabel, skal du skifte den ut med en kort en.
Hvis du bruker en USB-hub, skal du kople maskinen direkte til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis kommunikasjonen ikke er mulig, kun når du bruker en USB-hub, må du kontakte produsenten av USB-huben.

Har du valgt riktig port?

Kontroller portinnstillingene.  
Hvis det ikke finnes noen port som kan brukes eller hvis du ikke er sikker, må du installere skriverdriveren på nytt. Når du installerer skriverdriveren på nytt, opprettes korrekt port automatisk.  

Fungerer USB-porten på datamaskinen slik den skal?

Start både datamaskinen og denne maskinen på nytt. Hvis datamaskinen har flere USB-porter, kobler du USB-kabelen til en annen USB-port enn den du bruker nå.