> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Tyhjille alueille tulostuu jälkikuvia
50FF-038

Tyhjille alueille tulostuu jälkikuvia

Sopivaa paperia ei ehkä käytetä, tai väriainekaseteissa jäljellä oleva määrä on vähäinen. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Näkyykö samalla sivulla haamukuvia?

Muuta asetusta <Korkean kosteuden tila>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus saattaa vaihdella ympäristön kosteuden mukaan.

Näkyykö tulosteissa jälkikuvia, kun tulostetaan suurelle paperikoolle pienelle paperikoolle tulostamisen jälkeen?

Muuta asetusta <Kuumuuden siirtymän korjaus 1>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia. Vaihda väriainekasetti.