> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Osa sivusta ei tulostu
50FF-03C

Osa sivusta ei tulostu

On mahdollista, että marginaaliasetuksissa on ongelma tai että paperia ei ole lisätty oikein. Tarkista seuraavat seikat.

Tulostetaanko tiedot ilman marginaaleja?

Tätä ongelmaa esiintyy, jos tulostinajurissa on poistettu marginaali käytöstä. Varmista, että tulostettavassa asiakirjassa on marginaalit.
[Viimeistely]-välilehti  [Laajennetut asetukset]  [Laajenna tulostusaluetta ja tulosta]  [Ei käytössä]

Onko paperinohjaimet kohdistettu paperin reunoihin?

Jo paperinohjaimet ovat liian löysällä tai liian tiukassa, asiakirja voi jäädä osittain tulostamatta.  

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.