> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Paperin kääntöpuolella on tahroja
50FF-03K

Paperin kääntöpuolella on tahroja

Mahdollinen syy voi olla, että ei käytetä sopivaa paperia tai että kiinnitysyksikkö on likainen. Tarkista seuraavat seikat.

Onko lisätty paperia, joka on tulostustietojen kokoa pienempää?

Varmista, että paperikoko vastaa tulostustietojen kokoa.

Onko kiinnitysyksikkö puhdistettu?

Puhdista kiinnitysyksikkö.  

Kun tulostetaan puolisävykuva, esimerkiksi valokuva, pienikokoiselle palalle paksua paperia, näkyykö paperissa raitoja?

Muuta asetusta <Kiinn. parant. paks. pien. pap.>. Asetuksen <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus laskee.