> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Tulosteet ovat haalistuneita
50FF-03A

Tulosteet ovat haalistuneita

Sopivaa paperia ei ehkä käytetä, tai väriainekaseteissa jäljellä oleva määrä on vähäinen. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla. Määritä myös paperikoon ja -tyypin asetukset oikein.

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.  

Ovatko tulosteet haalistuneita, kun tulostetaan kirjekuorille?

Tulosteet voivat olla haalistuneita, kun tulostetaan karkeapintaisille kirjekuorille. Ongelma saattaa ratketa, jos <Karkean pinnan kirjekuoritila> ‑asetukseksi valitaan <Kyllä>. Tulostusnopeus saattaa kuitenkin laskea.  
HUOMAUTUS
<Karkean pinnan kirjekuoritila> toimii vain, kun paperityypin asetus on <Kirjekuori 2>.  
Jos valitaan <Kyllä>, <Paperin käpristymisen korjaus> -asetus poistetaan käytöstä.  

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia. Vaihda väriainekasetti.