> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Paperi rypistyy tai käpristyy > Paperi käpristyy
50FF-03U

Paperi käpristyy

On mahdollista, että ei käytetä sopivaa paperia. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla. Määritä myös paperikoon ja -tyypin asetukset oikein.
Muuta asetusta <Paperin käpristymisen korjaus>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.
Lisää paperi uudelleen vaihtamalla puoli, jolle tulostetaan (etupuoli/kääntöpuoli).
TÄRKEÄÄ
Eräissä harvinaisissa tapauksissa oire voi muuttua pahemmaksi paperin mukaan. Jos näin tapahtuu, peruuta tulostettavan puolen vaihtaminen.

Käytetäänkö paperia, joka on imenyt kosteutta?

Korvaa asianmukaisella paperilla.  
Vaihda <Paperityyppi>-asetus ohuemman paperin asetukseksi. Jos esimerkiksi nykyinen asetus on <Tavallinen 1>, vaihda asetukseksi <Ohut 1>.
Muuta asetusta <Paperin käpristymisen korjaus>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.