> Ilmoitukset ja virhekoodit > Eri ilmoitusten ratkaisuehdotukset
50FF-02A

Eri ilmoitusten ratkaisuehdotukset

Etsi kunkin ilmoituksen mahdolliset syyt ja ratkaisut alta.
Näyttöön tulee ilmoitus, jos toimintoa ei voi suorittaa tulostuksen aikana esiintyneen virheen tai muistin täyttymisen takia.
Käytössä oleva kasetti voi olla tuoteväärennös tai muu kuin Canon-kasetti. Kasetin väriaineen määrää ei voi näyttää oikein.
Autentikointipalvelimen varmenteen analysointi ei onnistu.
Tukiasemaa ei löydy.
Tulostus ei onnistu. Käytössä voi olla muu kuin Canon-kasetti tai kasetti voi olla tuoteväärennös.
Vastaanotettua dataa ei voi tulostaa.
Kuvaa ei voi tunnistaa.
Kasetin liik.virhe Tulostus ei onnistu. Käytössä oleva kasetti voi olla tuoteväärennös tai muu kuin Canon-kas.
Kas. k.ikä lopussa. Vaihtoa suositellaan.
Kasetin yhteysvirhe Käytössä oleva kasetti voi olla tuoteväärennös tai muu kuin Canon-kasetti.
Kasetin yhteysvirhe. Tulostus ei onnistu. Käytössä voi olla muu kuin Canon-kasetti tai kasetti voi olla tuoteväärennös.
Muuta autentikoinnin salasana.
Tarkista autentikoinnin asetukset.
Yhteyden muodostaminen ei onnistu.
Yhteyden muodostaminen ei onnistu. Tarkista PSK-asetukset.
Yhteyden muod. ei onnistu. Laite käynnistyy uudell.
Yhteyden muodostaminen ei onnistu. Tukiasemaa käyttävien laitteiden enimmäismäärä on saavutettu./Yhdist. ei onnistu. Tukiaseman yhteyks. yläraja saavutettu
Yhteyden muodostaminen tietokoneen kautta Easy Connection -toiminnolla ei onnistunut. Laite käynnistyy uudelleen.
Yhteyttä ei saatu langattomalla lähiverkolla. Katkaise ja kytke päävirta, ja määritä sitten asetukset uudelleen.
Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu. Odota hetki, ja määritä sitten asetukset uudelleen.
Yhtään yhteyttä ei havaittu langattomista laitteista.
Puhdistusta ei voitu suorittaa.
Avoimen järjestelmän todentamista ei voitu suorittaa. Tarkista WEP-asetukset./Avoimen järjestelmän tod. ei voitu suor. Tark. WEP-as.
Jaetun avaimen todentamista ei voitu suorittaa. Tarkista WEP-asetukset./Jaetun avaimen tod. ei voitu suorittaa. Tark. WEP-as.
Suorayhteys lopetettu.
Easy Connection tietokoneen kautta päättyi aikakatkaisun vuoksi Laite käynnistyy uudelleen./Easy Conn. tietok. kautta aikakatk. Laite käynn. uud.
Kasetin käyttöikä lopussa.
Google Cloud Print -autentikoinnin virhe
Google Cloud Print -yhteysvirhe
Google Cloud Print ei käyt. Palv. aut.virhe
Google Cloud Print ei käyt. Palvelinyhteysv.
Merkkejä on annettu virheellinen määrä tai on käytetty virheell. merkkejä.
Näppäinlukko sallittu.
Aseta paperi.
Matala kasetin taso
Muisti täynnä. Virhet. tilavalv. avaimella.
Muisti täynnä. Käsit-telee turvatul.töitä.
Muisti täynnä (Turvatulostus)
Muisti täynnä (Ohita virhe)
Muisti on täynnä.
Muistivälinetulostusta on rajoitettu.
Ei paperia
Vastaanottaja ei vastaa.
Ei vastausta isäntäkoneesta./Ei vastausta isäntäkoneesta.
Paperi juuttunut.
Paperikoko ja asetukset eivät täsmää
Valmistele kasetti.
Tulostusta on rajoitettu.
Aseta oikea autentikointitieto.
Aseta tarvittava tieto autentikointia varten.
Koko/aset. eivät täsm.
Autentikointipalvelimen varmenne on vanhentunut.
Autentikointipalvelimen varmenne on väärä.
Muisti on täynnä.
Merkkejä on annettu virheellinen määrä tai on käytetty virheellisiä merkkejä.
WEP-avainta ei ole asetettu oikein. Tarkista WEP-asetukset.
Käytä etäkäyttöliittymää ja aseta tarpeelliset autentikointitiedot./Käytä etäkäyttö-liittymää ja aseta tarpeell. aut.tieto.