> Ongelmia langattomassa lähiverkkoyhteydessä > Kun laite ei pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan lähiverkkoon
50FF-031

Kun laite ei pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan lähiverkkoon

Tarkista langaton lähiverkkoyhteys noudattamalla seuraavia ohjeita.
1
Tarkista tietokoneen tila.
Onko tietokoneen ja langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asetusten määritys tehty loppuun?
Onko langattoman reitittimen tai liityntäpisteen kaapelit (myös virtajohto ja verkkokaapeli) kytketty oikein?
Onko langattoman reitittimen tai liityntäpisteen virta kytketty?
Jos ongelma jatkuu vielä yllä mainittujen kohtien tarkistamisen jälkeen
Katkaise laitteista virta ja kytke se sitten uudelleen.
Odota hetki ja yritä yhdistää verkkoon uudelleen.
2
Tarkista, onko laitteen virta kytketty.
Jos laitteessa on virta, kytke se pois ja sitten takaisin päälle.
3
Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asennuspaikka.
Onko laite liian kaukana langattomasta reitittimestä tai liityntäpisteestä?
Onko laitteen ja langattoman reitittimen tai liityntäpisteen välissä esteitä, esimerkiksi seinä?
Onko laitteen lähellä jotain laitteita, esimerkiksi mikrouuneja tai digitaalisia langattomia puhelimia, jotka tuottavat radioaaltoja?
4
Määritä langattoman lähiverkon asetukset uudelleen.
HUOMAUTUS
Jos langaton reititin tai liityntäpiste on asetettu kuten alla, määritä langattoman lähiverkon yhteysasetukset manuaalisesti.  
Piilotustila*1 on aktivoitu.
ANY-yhteyskielto*2 on aktivoitu.
Automaattisesti luotu WEP-avain (heksadesimaali) valitaan.
*1Toiminto, joka poistaa langattoman reitittimen tai liityntäpisteen SSID:n automaattisen tunnistuksen käytöstä muissa laitteissa.
*2Toiminto, jossa langaton reititin tai liityntäpiste hylkää yhteyden, jos yhdistettävän laitteen SSID:ksi on asetettu "ANY" tai se on tyhjä.
Jos langaton reititin tai liityntäpiste on asetettu alla kuvatun mukaisesti, muuta reitittimen asetuksia.
MAC-osoitteen pakettisuodatustoiminto hylkäsi laitteen ja tietokoneen MAC-osoitteen*3.
Kun langattomassa yhteydessä on käytössä vain IEEE 802.11n, valitaan WEP tai asetetaan WPA/WPA2-salaustavaksi TKIP.
*3Toiminto, joka sallii tiedonsiirron vain sellaisten laitteiden kanssa, joilla on määritetty MAC-osoite, ja estää muun tiedonsiirron.