> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Tulosteissa on tarhoja
50FF-06F

Tulosteissa on tarhoja

On mahdollista, että ei käytetä sopivaa paperia tai että käyttöympäristön kanssa on ongelma. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Näkyykö tahroja, kun laitetta käytetään ympäristössä, jonka kosteus on alhainen?

Muuta asetusta <Matalan kosteuden tila>. Parannusvaikutus on voimakkaampi asetuksella <Tila 2> kuin asetuksella <Tila 1>. Kokeile ensin asetusta <Tila 1>.  
HUOMAUTUS
Jos <Matalan kosteuden tila> määritetään, tulostustummuus voi olla alhaisempi tai epätasainen, kun laitetta käytetään kosteassa ympäristössä.

Näkyykö tulosteissa tahroja paperityypin tai käyttöympäristön mukaan?

Muuta asetusta <Korjaa epäselvä kuva> asetusta. Korjausvaikutus on heikoin asetuksella <Tila 1> ja voimakkain asetuksella <Tila 4>. Aloita säädön kokeilu asetuksella <Tila 1>.  
HUOMAUTUS
Voimakkaamman korjausvaikutuksen asettaminen voi aiheuttaa vaaleamman tulostustummuuden tai hitaamman tulostusnopeuden. Lisäksi reunoista voi tulla vähemmän teräviä ja yksityiskohdista karkeampia.
Jos tulostusajurissa on määritetty [Viivakoodin säätötila], <Korjaa epäselvä kuva> ‑asetus poistetaan käytöstä.

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.