> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Valkoisia laikkuja esiintyy
50FF-06U

Valkoisia laikkuja esiintyy

On mahdollista, että ei käytetä sopivaa paperia tai että käyttöympäristön kanssa on ongelma. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö paperia, joka on imenyt kosteutta?

Korvaa asianmukaisella paperilla.  

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Näkyykö tumman tekstin tai viivojen keskellä tyhjää?

Muuta asetusta <Korkean kosteuden tila>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus saattaa vaihdella ympäristön kosteuden mukaan.

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.  

Käytetäänkö laitetta ympäristössä, jonka kosteus on korkea?

Muuta asetusta <Korkean kosteuden tila>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus saattaa vaihdella ympäristön kosteuden mukaan.

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia. Vaihda väriainekasetti.