> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Paperi syötetään väärin > Paperia ei syötetä/kaksi tai useampia arkkeja syötetään kerralla
50FF-069

Paperia ei syötetä/kaksi tai useampia arkkeja syötetään kerralla

Lisää paperi oikein.
Ilmaa paperipino kunnolla niin, etteivät paperit ole kiinni toisissaan.
Tarkista, että paperi on lisätty oikein.  
Tarkista, että lisätyn paperin arkkimäärä on sopiva ja että käytetään sopivaa paperia.
Tarkista, onko lisätty kerralla erikokoisia ja -tyyppisiä papereita.
Eräissä tapauksissa paperia ei lisätä oikein sen paksuuden mukaan. Käännä tällöin paperin suunta tai käännä paperi ylösalaisin.