> Paperitukosten poistaminen > Jos paperitukoksia esiintyy toistuvasti
50FF-04K

Jos paperitukoksia esiintyy toistuvasti

On mahdollista, että laitteen sisällä on paperinpalasia tai vieraita esineitä tai että paperia ei ole lisätty oikein. Tarkista seuraavat seikat.

Onko laitteen sisällä paperinpalasia tai vieraita esineitä?

Tarkista, onko laitteen sisällä paperinpalasia tai vieraita esineitä.

Onko paperi lisätty oikein?

Ilmaa paperipino kunnolla niin, etteivät paperit ole kiinni toisissaan.
Tarkista, että paperi on lisätty oikein.  
Tarkista, että lisätyn paperin arkkimäärä on sopiva ja että käytetään sopivaa paperia.

Esiintyykö paperitukoksia, kun tulostetaan jo tulostetun paperin kääntöpuolelle (manuaalinen 2-puolinen tulostus)?

Suorista tulostetun paperin käpristymät.
Valitse [Tulosta toiselle puolelle] -valintaruutu tulostinajurin [Paperilähde]-välilehdessä. [Tulosta toiselle puolelle] ei välttämättä näy tulostinajurin asetusten mukaan. Lisätietoja sen näyttämisestä on kyseisten ajurien oppaissa online-opassivustolla.
TÄRKEÄÄ
Kun haluat tulostaa tulostetun paperin kääntöpuolelle, voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella. Älä käytä paperia, jolle on tulostettu muulla tulostimella/monitoimilaitteella kuin tällä laitteella.