> Ongelmia langattomassa lähiverkkoyhteydessä > Yhteys on epävakaa (hidas tai ei voi muodostaa)
50FF-054

Yhteys on epävakaa (hidas tai ei voi muodostaa)

Tarkista verkkoyhteyden tila tai langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asetukset.

Onko laite liitetty verkkoon oikein?

Tarkista verkkoyhteys. Kun laite ei pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan lähiverkkoon

Onko langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asetukset tarkistettu?

Vaihda langattoman reitittimen tai liityntäpisteen kanava. Kun käytetään useita langattomia reitittimiä tai liityntäpisteitä, estä radiotaajuushäiriöt asettamalla kaukana toisistaan olevia kanavia, kuten reititin A: Ch.1, reititin B: Ch.6, reititin C: Ch.11.
HUOMAUTUS
Tietoja kanava-asetusten tarkistamisesta tai määrittämisestä on saatavana langattomien reitittimien tai liityntäpisteiden käyttöoppaista tai valmistajalta.
Jos langattoman reitittimen tai liityntäpisteen radion lähtötehoa voi muuttaa, nosta lähtötehoa.