> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Tulosteissa on tarhoja
50FF-01E

Tulosteissa on tarhoja

On mahdollista, että ei käytetä sopivaa paperia tai että käyttöympäristön kanssa on ongelma. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Näkyykö tahroja, kun laitetta käytetään ympäristössä, jonka kosteus on alhainen?

Valitse <Matalan kosteuden tila> -asetukseksi <Kyllä>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostustummuus voi olla alhaisempi tai epätasainen, kun laitetta käytetään kosteassa ympäristössä.

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.