> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Tulosteiden reunassa on tahroja
50FF-01C

Tulosteiden reunassa on tahroja

On mahdollista, että ei käytetä sopivaa paperia tai että marginaaliasetusten kanssa on ongelma. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla. Aseta myös paperikoko ja -tyyppi oikein.

Tulostetaanko tiedot ilman marginaaleja?

Tätä ongelmaa esiintyy, jos tulostinajurissa on poistettu marginaali käytöstä. Varmista, että tulostettavassa asiakirjassa on marginaalit.
[Viimeistely]-välilehti  [Laajennetut asetukset]  [Laajenna tulostusaluetta ja tulosta]  [Ei käytössä]

Näkyykö tulosteissa tahroja, kun käytetään jatkuvaa tulostusta? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Tämä ilmiö saattaa esiintyä, kun tulostetaan jatkuvasti töitä, jotka sisältävät paljon kuvia, joissa on puolisävyjä*. Muuta asetusta <Kiinnitysyksikön aut. puhdist.> tai <Puhdista kiinn.yks. säänn.>/Puhdista kiinnitysyksikkö säännöllisesti. Valitsemalla <Kiinnitysyksikön aut. puhdist.> voit määrittää, että kiinnitysyksikkö puhdistetaan automaattisesti tahrojen estämiseksi. Jos asetat <Puhdista kiinn.yks. säänn.>/Puhdista kiinnitysyksikkö säännöllisesti -toiminnon korkeammalle tasolle, säännöllinen puhdistus suoritetaan useammin.  
*Puolisävyjä käytetään taulukon soluissa, kaavioissa, esitysmateriaalien taustoissa, valokuvissa yms.
HUOMAUTUS
Aina kun puhdistus suoritetaan toiminnolla <Kiinnitysyksikön aut. puhdist.>, yksi paperiarkki luovutetaan.
Jos <Puhdista kiinn.yks. säänn.>/<Puhdista kiinnitysyksikkö säännöllisesti> asetetaan korkeammalle tasolle, tulostusnopeus laskee.
Jos oire ei poistu <Puhdista kiinn.yks. säänn.>/<Puhdista kiinnitysyksikkö säännöllisesti> -asetuksen muuttamisen jälkeen tai jos et halua asettaa <Kiinnitysyksikön aut. puhdist.> -toimintoa, suorita <Puhdista kiinnitysyksikkö (vähennä paperin taustapuolen tahriintumista)>/<Puhd. kiinnyksikkö (väh. taust. tahr.)>.  
HUOMAUTUS
Tämä toimenpide on tehokkaampi, jos se suoritetaan noin yhden tunnin kuluttua edellisen tulostusistunnon päättymisestä.