> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Tulosteet ovat haalistuneita
50FF-01J

Tulosteet ovat haalistuneita

Sopivaa paperia ei ehkä käytetä, tai väriainekaseteissa jäljellä oleva määrä on vähäinen. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla. Määritä myös paperikoon ja -tyypin asetukset oikein.

Käytetäänkö paperia, jossa on paljon paperipölyä? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Paljon paperipölyä sisältävän paperin käyttämisestä voi seurata haalistunut tai raidallinen tuloste. Ongelma saattaa ratketa, kun <Korjaa pap.pölyn aih. kuvav.>/<Korjaa kuva, jonka paperipöly on sotk.> ‑asetukseksi valitaan <Kyllä>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus saattaa laskea.

Onko tuloste haalea tai onko sen tummuus epätasainen paperityypin tai ympäristöolosuhteiden mukaan?

Muuta asetusta <Kiinnityksen parannus>. Tila-asetuksen muuttaminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
LBP664Cx / LBP663Cdw
Parannusvaikutus on voimakkaampi asetuksella <Tila 2> kuin <Tila 1>. Kokeile ensin asetusta <Tila 1>.
Suuremman korjausvaikutuksen asettaminen voi aiheuttaa käpristyneitä tulosteita tai hitaamman tulostusnopeuden.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Jos valitaan <Kyllä>, tyhjillä alueilla voi näkyä haamukuvia.

Käytetäänkö laitetta ympäristössä, jonka kosteus on korkea? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Ongelma saattaa ratketa, jos <Kiinnityksen parannus 2> -asetukseksi valitaan <Tila 2>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Tila 2>, tulosteet saattavat käpristyä.

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.  

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia. Vaihda väriainekasetti.  

Ovatko tulosteet haaleita heti väriainekasetin vaihdon jälkeen?

Tulosteet voivat olla haaleita heti sen jälkeen, kun väriainekasetit on vaihdettu uusiin. Tällöin ongelma saattaa ratketa, jos <Väh. haal. tul. kas. v. jälk.>/<Vähennä haal. tul. kas. vaihdon jälk.> ‑asetukseksi valitaan <Kyllä>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, asetus tulee voimaan, kun väriainekasetit vaihdetaan seuraavan kerran.
Heti kasetin vaihdon jälkeen kestää jonkin aikaa, ennen kuin väriaine on jakautunut tasaisesti kasetin sisällä.