> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Valkoisia laikkuja esiintyy
50FF-01U

Valkoisia laikkuja esiintyy

On mahdollista, että ei käytetä sopivaa paperia tai että käyttöympäristön kanssa on ongelma. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö paperia, joka on imenyt kosteutta?

Korvaa asianmukaisella paperilla.  

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.  

Esiintyykö kaksipuolisessa tulostuksessa tyhjää paperin etureunassa? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Kun suoritetaan kaksipuolista tulostusta ohuelle paperille, paperin takasivun yläreunassa voi esiintyä tyhjää. Ongelma saattaa ratketa, kun asetukseksi <Korjaa mität. 2-puol. takas.>/<Korjaa mitätöinti 2-puol. takasivulla> valitaan <Kyllä>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, se voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Esiintyykö paperin yläreunassa tyhjää? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Kun tulostetaan ohuelle paperille, paperin yläreunassa voi esiintyä tyhjää. Ongelma saattaa ratketa, kun asetukseksi <Mitätöinnin korjaus> valitaan <Kyllä>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulosteet saattavat olla haaleita.

Esiintyykö epätasaista tulostustummuutta tavalla, joka saa tulosteen näyttämään vesipisarakuviolta?

Ongelma saattaa ratketa, jos <Vähennä vesipisarakuviota>/<Pudotuskuvion esto> -asetukseksi valitaan <Kyllä>.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, se voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia.