> Yleiset ongelmat > Virheen merkkivalo palaa tai vilkkuu
50FF-002

Virheen merkkivalo palaa tai vilkkuu

Jos tapahtuu virhe, virheen merkkivalo palaa tai vilkkuu. Tarkista seuraavat seikat.

Onko paperi lisätty oikein?

Tarkista, että paperi on lisätty oikein.  

Onko laitteessa paperitukos?

Tarkista, onko laitteessa paperitukos. Jos laitteessa on paperitukos, näytössä näkyy ilmoitus. Poista tukkeutunut paperi näytön ohjeiden mukaan.

Näkyykö näytössä jokin ilmoitus?

Ongelmatilanteessa näytössä näytetään ilmoitus. Varmista viestissä ehdotetut ratkaisuehdotukset.

Käynnistä laite uudelleen.

Katkaise laitteen virta, odota vähintään 10 sekuntia ja kytke virta uudelleen.
HUOMAUTUS
Kun ongelma on ratkaistu, virheen merkkivalo sammuu ja näyttö palaa Perusominaisuudet-näyttöön. Jos virhettä ei voi ratkaista, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.