> Yleiset ongelmat > Laite ei toimi
50FF-001

Laite ei toimi

Mahdollinen syy voi olla, että virtajohtoa ja kaapeleita ei ole yhdistetty oikein tai että laite on lepotilassa. Tarkista seuraavat seikat.

Onko laitteeseen kytketty virta? Onko virtajohto kytketty?

Jos laitteessa on virta, mutta se ei vastaa, katkaise siitä virta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla, ja kytke virta takaisin.
Irrota virtapistoke pistorasiasta ja laitteesta ja kytke se sitten uudelleen.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se toiseen pistorasiaan.
Tarkista, tuleeko virtajohdosta virtaa. Vaihda virtajohto toiseen tai tarkista yleismittarilla, onko johto rikki.

Onko laitteeseen kytketty juuri virta?

Odota hetki, kunnes laite käynnistyy.

Onko kaikki kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, että nämä kaapelit on kytketty oikein. Varo sekoittamasta kaapeleiden portteja keskenään.
USB-portti (USB-laitteen liittämistä varten)
USB-portti (tietokoneen liittämistä varten)
Verkkoportti

Onko laite lepotilassa?

Jos laitetta ei käytetä määritetyn ajan sisällä, se siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi eikä sitä voi silloin käyttää. Voit poistua lepotilasta painamalla näppäintä, jossa on -merkki.