> Verkko-ongelmat > Verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä
50FF-00C

Verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä

Porttien valinta tai IP-osoiteasetus on mahdollisesti väärä. Tarkista seuraavat seikat.
Katso myös alla olevat kohdat.

Onko oikeat portit valittu?

Tarkista portin asetukset.
Jos asianmukaista porttia ei ole, luo sellainen tulostinajurilla.  

Onko IP-osoite asetettu oikein?

Tarkista yhteystestin avulla, onko IP-osoite asetettu oikein.
DHCP-ympäristössä IP-osoite saadaan automaattisesti. Tarkista, onko nykyinen IP-osoite asetettu oikein. Jos IP-osoitetta ei ole asetettu oikein, tarkista, onko reitittimen tai liityntäpisteen DHCP-toiminto käytössä.  
HUOMAUTUS
Tehdasasetuksilla <DHCP> ja <Automaattinen IP> on aktivoitu, jolloin laite saa IP-osoitteen automaattisesti.

Vastaavatko laitteen IP-osoitteen ja tietokoneen IP-osoitteen aliverkon osoiteosat toisiaan?

Jos aliverkon osoitteet eivät täsmää, laita ne täsmäämään vaihtamalla laitteen ja tietokoneen IP-osoite.  

Rajoittaako tietokoneen palomuuri tiedonsiirtoa?

Jos IP-osoitteet tai MAC-osoite on syötetty väärin, laitetta ei voi käyttää. Tällöin käyttöpaneelissa täytyy valita <IPv4-osoitesuodatin>-, <IPv6-osoitesuodatin>- tai <MAC-osoitesuodatin>-asetukseksi <Ei>.

Jos laite sammutetaan ja käynnistetään sitten uudelleen, poistuuko tiedonsiirto käytöstä?

Kun laite sammutetaan ja käynnistetään sitten uudelleen, voi olla, että laitteelle määritetään eri IP-osoite kuin aiemmin käytetty. Jos käytössä on DHCP, ota yhteysverkonvalvojaan ja tee jompikumpi seuraavista asetuksista.
Valitse <Dynaaminen DNS-päivitys> -asetukseksi <Kyllä> laitteessa.  
Määritä asetus niin, että laitteelle määritetään aina sama IP-osoite käynnistyksen yhteydessä.