> Ongelmia tulostuksessa > Tulostaminen ei onnistu
50FF-015

Tulostaminen ei onnistu

Tulostusdatassa tai tulostinajurissa saattaa olla ongelma. Tarkista seuraavat seikat.
Toinen mahdollinen syy voi olla ongelma verkko- tai USB-yhteydessä. Tarkista, onko yhteys kunnossa.

Onko paperi lisätty oikein?

Tarkista, että paperi on lisätty oikein.  

Voitko tulostaa Windowsin testisivun?

Jos voit tulostaa Windowsin testisivun, laitteessa tai tulostinajurissa ei ole ongelmaa. Tarkista sovelluksen tulostusasetukset.  

Onko tulostettavan tiedoston nimi melko pitkä?

Kun työ lähetetään tietokoneesta laitteeseen, se lähetetään nimellä, joka on luotu asiakirjan tiedostonimen ja tulostukseen käytettävän sovelluksen nimen pohjalta. Liian pitkä nimi estää asianmukaisen lähetyksen, joten varmista, ettei asiakirjan tiedostonimi ole liian pitkä.

Käytetäänkö suojausohjelmistoa tai vastaavaa?

Varmista, että suojausohjelmisto tai muu pysyvä ohjelmisto ei rajoita tulostusta.

Tapahtuuko virhe, kun yritetään tulostaa tietty asiakirja tai kun yritetään tulostaa tietystä sovelluksesta?

Luo kyseinen asiakirja uudelleen aivan alusta tai tuo asiakirjan sisältö uuteen tiedostoon ja yritä sitten tulostaa uudelleen.
Tarkista, voiko asiakirjan tulostaa eri sovelluksesta. Jos voi, se tarkoittaa, että ongelma on alkuperäisessä sovelluksessa. Ota yhteys sovelluksen tekijään.

Onko tulostinajurissa ongelma?

Asenna tulostusajuri uudelleen.  
Tarkista, onko paperikoko tai luovutuskoko asetettu oikein.
Tarkista, onko kaksisuuntainen tiedonsiirto käytössä. Jos se on pois käytöstä, ota se käyttöön ja käynnistä tietokone uudelleen.  

Onko keskeneräinen työ jäljellä?

Jos tulostaminen keskeytyy jostain syystä, työ jää laitteeseen tulostamista odottavana datana. Tässä tapauksessa laite ei välttämättä toimi tai vastaa, vaikka se vastaanottaa uuden tulostuskäskyn. Poista jäljellä oleva työ ja yritä sitten tulostaa uudelleen.  

Käytetäänkö tulostamiseen lpr-komentoa?

Jos haluat tulostaa jatkuvasti PDF-dataa käyttämällä lpr-komentoa, tulosta työt yksi kerrallaan <Aikakatkaisu>-asetuksen mukaisin välein.  

Onko tapahtunut virhe?

Jos haluat määrittää, onko tulostuksessa tapahtunut virhe, tarkista työloki.  

Voiko muista tietokoneista tulostaa?

Jos muistakaan tietokoneista ei voi tulostaa, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.