> Ongelmia tulostuksessa > Asiakirjoja ei näytetä tiedostojen valintanäytössä (turvatulostus)
50FF-017

Asiakirjoja ei näytetä tiedostojen valintanäytössä (turvatulostus)

Kun muistin vapaa tila on käymässä vähiin, asiakirjoja ei näytetä tiedostojen valintanäytössä. Tarkista seuraavat seikat.
Jos työ on jonossa, odota, kunnes työ on valmis.
Jos turvatulostusasiakirjoja on tallennettu muistiin, tulosta turvatulostusasiakirja.
Jos asiakirja koostuu useista sivuista, jaa se pienempiin osiin ennen tulostusta.
Pienennä tulostustarkkuutta.