> Ongelmia tulostuksessa > Tulostaminen on hidasta
50FF-016

Tulostaminen on hidasta

Muistin vapaa tila saattaa olla vähissä. Tarkista seuraavat seikat.
HUOMAUTUS
Seuraavat ilmiöt ovat laitteen ominaisuuksia, eivätkä ne siis tarkoita poikkeavuuksien esiintymistä.
Kestää jonkin aikaa, ennen kuin ensimmäinen sivu tulostetaan.
Tulostusnopeus saattaa laskea lisätyn paperin suunnan mukaan. Vaihda paperin suunta, mikäli mahdollista.
Jatkuvan tulostusistunnon jälkeen tai kun on tulostettu kapealle paperille, tulostusnopeus laskee tai tulostus keskeytetään pääyksikön lämpötilan säätöä tai kuvanlaadun säätöä varten.
Kun tulostus on keskeytetty, odota hetki. Kun säätö on tehty, tulostus jatkuu.

Käytetäänkö turvatulostustoimintoa?

Jos turvatulostustoimintoa ei käytetä, on suositeltavaa valita <Käytä Turvatulostusta> -asetukseksi <Ei>.