> Ongelmia USB-yhteydessä > Laitteen käynnistäminen saa tietokoneen käynnistymään
50FF-013

Laitteen käynnistäminen saa tietokoneen käynnistymään

Näin voi käydä ympäristössä, jossa Mac ja tämä laite on yhdistetty USB-kaapelilla.
Irrota USB-kaapeli ja käynnistä sitten laite. Yhteyden muodostaminen USB-keskitintä käyttämällä voi ratkaista ongelman.