> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskriven streckkod kan inte läsas
50FS-03L

Utskriven streckkod kan inte läsas

Det är möjligt att en liten streckkod eller en streckkod med tjocka linjer inte kan läsas.
Förstora streckkoden.
Om riktningen på linjerna i streckkoden är vinkelräta mot papperets utmatningsriktning ska du vrida bilden 90 grader så att linjerna istället blir parallella med papperets utmatningsriktning.
Om problemet kvarstår även efter ovanstående åtgärder ska du byta läge med hjälp av [Streckkodsjusteringsläge] i skrivardrivrutinen. Förbättringen är minst med [Läge 1] och störst med [Läge 5]. Försök med [Läge 1] först.
[Efterbehandling]-fliken  [Avancerade inställningar]  [Streckkodsjusteringsläge]  Välj metod
OBS!
När du använder en större förbättringseffekt blir utskrifterna ljusare.
[Streckkodsjusteringsläge] kanske inte visas beroende på inställningar i skrivardrivrutinen. Mer information om hur du visar inställningen finns i handboken som tillhör skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
Om du anger [Streckkodsjusteringsläge] inaktiveras inställningen <Korrigera suddig bild>. Dessutom blir utskriften långsammare om du väljer [Läge 4] eller [Läge 5].