> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskrifterna är gråaktiga
50FS-03F

Utskrifterna är gråaktiga

En möjlig förklaring kan vara att det är problem med användningsmiljön. Kontrollera följande.

Är enheten placerad i en lämplig miljö?

Flytta enheten till en lämplig miljö.  
Förvara tonerpatronen på en lämplig plats i två till tre timmar och försök sedan att skriva ut igen. Detta kan eventuellt lösa problemet. Byt tonerpatron om problemet kvarstår.