> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Det finns fläckar på baksidan av papperet
50FS-03K

Det finns fläckar på baksidan av papperet

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att fixeringsenheten är smutsig. Kontrollera följande.

Använder du papper som är mindre än storleken på utskriftsdata?

Kontrollera att pappersformatet överensstämmer med storleken på utskriftsdata.

Har du rengjort fixeringsenheten?

Rengör fixeringsenheten.  

Får du ränder på papperet när du skriver ut rastrerade bilder, t.ex. fotografier, på tjockt papper i mindre format?

Ändra inställningen för <Fix.förb. för tj. litet papper>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.