> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskrifterna är svaga
50FS-03A

Utskrifterna är svaga

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper. Ange också inställningar för pappersformat och papperstyp.

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.  

Blir utskriften blek när du skriver ut på kuvert?

Utskriften kan bli blek när du skriver ut på kuvert med grov yta. Att ändra inställningen för <Läge för kuvert med grov yta> till <På> kan eventuellt åtgärda problemet. Utskriftshastigheten kan dock bli lägre.  
OBS!
<Läge för kuvert med grov yta> kan endast användas när inställningen för papperstyp är <Kuvert 2>.  
Om du väljer <På> inaktiveras inställningen <Korrigering av papperskrusn.>.  

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.