> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Vita fläckar uppträder
50FS-03H

Vita fläckar uppträder

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att det är problem med användningsmiljön. Kontrollera följande.

Använder du papper som har absorberat fukt?

Byt till lämpligt papper.  

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Får du tomma områden i mitten av mörka textpartier eller linjer?

Ändra inställningen för <Läge för hög luftfuktighet>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftstätheten variera beroende på omgivande luftfuktighet.

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.  

Använder du enheten i en miljö med hög luftfuktighet?

Ändra inställningen för <Läge för hög luftfuktighet>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftstätheten variera beroende på omgivande luftfuktighet.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.