> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Papperet skrynklar eller rullar ihop sig > Papperet rullar sig
50FS-03U

Papperet rullar sig

En möjlig förklaring kan vara att papperet som används inte är lämpligt. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper. Ange också inställningar för pappersformat och papperstyp.
Ändra inställningen för <Korrigering av papperskrusn.>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.
Fyll på papperet på nytt och vänd (framsida/baksida) papperet som du ska skriva ut på.
VIKTIGT!
För vissa papperstyper kan symptomet istället förvärras. I så fall byter du tillbaka till samma utskriftssida som tidigare.

Använder du papper som har absorberat fukt?

Byt till lämpligt papper.  
Ändra inställningen i <Papperstyp> till en inställning för tunnare papper. Om den aktuella inställningen är t.ex. <Vanligt 1> ändrar du till <Tunt 1>.
Ändra inställningen för <Korrigering av papperskrusn.>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.