> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp > Pappersstopp i en papperskälla
50FS-02K

Pappersstopp i en papperskälla

Ta bort papperet som har fastnat enligt anvisningarna för pappersstoppets plats.
Universalfack Pappersstopp i multiutmatningsfacket
Papperslåda Pappersstopp i papperslådan

Pappersstopp i multiutmatningsfacket

Om det finns påfyllt papper i facket ska du först ta bort det. Om det är svårt att ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället fortsätta med ett annat område som visas i meddelandet och följa dess anvisningar för att ta bort papperet.
1
Dra ut papperet försiktigt.
2
Fyll på papper.  
3
Välj <Ja> när meddelandet <Är allt papper som fastnat borttaget?> visas på skärmen.
OBS!
Om meddelandet inte tas bort
Papper kan ha fastnat på andra ställen. Kontrollera övriga platser och ta bort eventuella papper som har fastnat.

Pappersstopp i papperslådan

Om det är svårt att ta bort papperet ska du inte ta i för hårt, utan istället fortsätta med ett annat område som visas i meddelandet och följa dess anvisningar för att ta bort papperet.
1
Dra ut papperslådan.
VIKTIGT!
Håll papperslådan med båda händerna och dra ut den försiktigt. Den kan glida ut för lätt och skadas om du tappar den.
2
Dra ut papperet försiktigt.
Om den extra kassettmatningsmodulen är ansluten drar du försiktigt ut papperet på samma sätt.
3
Sätt tillbaka papperslådan.
4
Välj <Ja> när meddelandet <Är allt papper som fastnat borttaget?> visas på skärmen.
OBS!
Om meddelandet inte tas bort
Papper kan ha fastnat på andra ställen. Kontrollera övriga platser och ta bort eventuella papper som har fastnat.