> Andra problem > Det går inte att utföra jobb på grund av otillräcklig minneskapacitet
50FS-042

Det går inte att utföra jobb på grund av otillräcklig minneskapacitet

Öka det lediga utrymmet i minnet.
Om ett utskriftsjobb ligger i kö väntar du tills jobbet är slutfört.
Skriv ut eller ta bort data som inte behöver vara sparade i minnet.