> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > En del av sidan skrivs inte ut
50FS-06L

En del av sidan skrivs inte ut

En möjlig förklaring kan vara att det är problem med marginalinställningarna eller att papperet inte är rätt påfyllt. Kontrollera följande.

Skriver du ut data utan marginaler?

Detta symtom inträffar om ingen marginal anges i skrivardrivrutinen. Se till att du har marginaler runt dokumentet som ska skrivas ut.
Fliken [Efterbehandling]  [Avancerade inställningar]  [Utöka utskriftsområdet och skriv ut]  [Av]

Är pappersledarna inställda efter papperets kanter?

För brett eller för smalt inställda pappersledare kan leda till att delar av dokumentet inte skrivs ut.  

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.