> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Efterbilder syns på tomma områden
50FS-05R

Efterbilder syns på tomma områden

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Förekommer efterbilder vid kontinuerlig utskrift?

Ändra inställningen för <Minsk. av varm förskjutning 2>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftstätheten bli ojämn.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.