> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Papperet skrynklar eller rullar ihop sig > Papperet skrynklas
50FS-065

Papperet skrynklas

En möjlig förklaring kan vara att papperet inte är rätt påfyllt eller att olämpligt papper används. Kontrollera följande.

Är papperet rätt påfyllt?

Om papperets nivå inte understiger gränsmarkeringen eller om papperet är snett påfyllt kan papperet skrynkla sig.  

Använder du papper som har absorberat fukt?

Byt till lämpligt papper.  

Uppträder det här problemet när du skriver ut på kuvert eller tunt papper?

Ändra inställningen för <Korr. av pappersskrynkling>. <Metod 1> är effektiv för kuvert. <Metod 2> ger en större förbättring och är effektiv för kuvert och tunt papper. Försök först med <Metod 1>.  
OBS!
När <Metod 1> eller <Metod 2> anges kan du få dålig skärpa i utskrifterna.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.