> Andra problem > Ett onormalt ljud hörs när enheten startar eller under utskrift
50FS-078

Ett onormalt ljud hörs när enheten startar eller under utskrift

En möjlig förklaring kan vara att det finns ett främmande föremål i enheten eller att olämpligt papper används. Kontrollera följande.
OBS!
Även om höga eller plötsliga ljud kan höras före, under eller efter utskrift är det inte ett tecken på problem eller felfunktion i enheten.

Finns det rester av papper eller plast eller andra främmande föremål inuti enheten?

Kontrollera om det finns rester av papper eller plast eller andra främmande föremål inuti enheten.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Är papperet rätt påfyllt?

Kontrollera om papperet är rätt påfyllt.  

Är tonerpatronerna rätt installerade?

Installera om tonerpatronerna.  

Använder du originaltonerpatroner från Canon?

Endast originaltonerpatroner från Canon bör användas vid byte av tonerpatron.