> Problem med trådlös LAN-anslutning > SSID för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten visas inte i listan med åtkomstpunkter
50FS-053

SSID för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten visas inte i listan med åtkomstpunkter

En möjlig förklaring kan vara att den SSID som ska användas för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten är fel eller inte har publicerats. Kontrollera följande.

Är SSID rätt?

Kontrollera att den SSID som du har noterat för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten är rätt.  

Är enheten rätt ansluten till nätverket?

Kontrollera nätverksanslutningen. Om problemet kvarstår även efter att du kontrollerat att nätverksanslutningen är rätt ska du kontrollera säkerhetsinställningarna i den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Konfigurera om inställningarna om det behövs. När enheten inte kan ansluta till trådlöst nätverk

Har du kontrollerat inställningarna i den trådlösa routern eller åtkomstpunkten?

När dolt läge*1 eller ANY-anslutningsnekande*2 är aktiverat är det möjligt att SSID inte visas. Ange inställningarna för trådlöst LAN manuellt.  
*1En funktion som inaktiverar autoidentifiering av den trådlösa routerns eller åtkomstpunktens SSID på andra enheter.
*2En funktion där den trådlösa routern eller åtkomstpunkten nekar anslutning om SSID på enheten som ska anslutas har inställningen "ANY" eller är tom.
Kontrollera att inga andra kanaler än 1 - 13 har angetts. När flera trådlösa routrar eller åtkomstpunkter används förhindras radiostörningar genom att ange kanaler som ligger långt ifrån varandra, t.ex. "router A: kanal 1, router B: kanal 6, router C: kanal 11".
OBS!
Information om hur du kontrollerar eller anger kanalinställningar finns i användarhandboken till den trådlösa routern eller åtkomstpunkten och kan även lämnas av tillverkaren.