> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Fläckar uppträder
50FS-01W

Fläckar uppträder

Fixeringsenheten kan vara smutsig.
Rengör fixeringsenheten.  
Om problemet inte blir bättre av att rengöra fixeringsenheten anger du <Minska tonerfixeringsfläck 1> till <På>. Det kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.