> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskrifterna blir lätt färgade
50FS-01R

Utskrifterna blir lätt färgade

En möjlig orsak kan vara att tonern håller på att ta slut i tonerpatronerna. Kontrollera följande.

Blir vita områden lätt färgade?

Ändra inställningen för <Förhindra dimning>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftstätheten bli ljusare.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.