> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Färgtonen är inte rätt
50FS-01S

Färgtonen är inte rätt

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att det är problem med den sida av papperet som utskriften görs på. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Skriver du ut på rätt sida av papperet?

På vissa papperstyper är det en sida som är lämplig för utskrift medan den andra inte är det. Försök med att skriva ut på den andra sidan av papperet om utskriftskvaliteten är dålig.