> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Ränder uppträder/utskriften är ojämn
50FS-01L

Ränder uppträder/utskriften är ojämn

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Har du rengjort fixeringsenheten?

Rengör fixeringsenheten.  

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.  

Använder du enheten i en miljö med hög luftfuktighet?

Ändra inställningen för <Läge för hög luftfuktighet>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> och använder enheten i en miljö med låg luftfuktighet kan skärpan bli sämre i bilder och text i utskriften.

Blir utskrifterna svaga och ojämna beroende på papperstyp eller miljöförhållanden?

Ändra inställningen för <Fixeringsförbättring>. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att ändra inställning av läge.  
OBS!
LBP664Cx / LBP663Cdw
Förbättringen är större med <Metod 2> än <Metod 1>. Försök först med <Metod 1>.
Anger du en större förbättringseffekt kan det resultera i att utskrifterna rullar sig eller utskriftshastigheten blir lägre.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Om du anger <På> kan efterbilder uppträda på tomma områden.

Använder du papper med mycket pappersdamm? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Om du använder papper med mycket pappersdamm kan du få bleka eller randiga utskrifter. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange <Korr. bild förvr. av pap.damm>/<Korrigera bild skadad av pappersdamm> till <På>.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.

Har korrigering av färgmisspassning eller toning gjorts på rätt sätt?

Ändra inställningen för <Korrigera färgfelmatchning>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.
Ändra inställningen för <Minska ränder från trumma>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.