> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Vita fläckar uppträder
50FS-01U

Vita fläckar uppträder

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att det är problem med användningsmiljön. Kontrollera följande.

Använder du papper som har absorberat fukt?

Byt till lämpligt papper.  

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.  

Förekommer tomma områden i framkanten av papperet vid dubbelsidig utskrift? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

När du skriver ut dubbelsidigt på tunt papper kan det förekomma tomma områden i framkanten av baksidan. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange <Korr. av vita delar baksida>/<Korrigera vita delar på baksidan> till <På>.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftskvaliteten påverkas.

Förekommer tomma områden i framkanten av papperet? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Tomma områden kan förekomma i papperets framkant när du skriver ut på tunt papper. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange <Korrigering av vita delar> till <På>.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskrifterna bli bleka.

Blir utskriftstätheten ojämn på ett sådant sätt att utskriften får ett vattendroppsliknande mönster?

Om du anger <Minska droppmönster>/<Förhindra droppmönster> till <På> kan du eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftskvaliteten påverkas.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen.