> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Papper matas in felaktigt > Papper matas inte fram/två eller fler ark matas fram samtidigt
50FS-024

Papper matas inte fram/två eller fler ark matas fram samtidigt

Lägg papperet rätt.
Bläddra igenom pappersbunten ordentligt så att papperen inte sitter fast i varandra.
Kontrollera om papperet är rätt påfyllt.  
Kontrollera om antalet ark som fyllts på är tillräckligt och om rätt papper används.
Kontrollera om blandade format och typer har fyllts på.
Det finns tillfällen när papperet inte matas fram korrekt på grund av dess tjocklek. Byt i så fall riktning på papperet eller vänd det med den andra sidan uppåt.