> Meddelanden och felkoder > Åtgärder vid olika meddelanden
50FS-004

Åtgärder vid olika meddelanden

Kontrollera följande för att hitta möjliga orsaker och lösningar för respektive meddelande.
Ett meddelande visas på skärmen när åtgärden inte är möjlig på grund av ett utskriftsfel eller otillräcklig minneskapacitet.
En oäkta Canon-patron kanske används. Mängden i patronen kan inte visas korrekt.
Svartvit utskrift är begränsad. Endast färgutskrift är tillgänglig./Svartvit utskrift är begränsad. Endast färgutskrift är tillgänglig.
Tonerkassetten (svart) är förbrukad.
Kan inte analysera verifieringsservercertifikatet.
Kan inte hitta åtkomstpunkten.
Kan inte skriva ut. En patron som inte kommer från Canon eller som är falsk är isatt.
Kan inte skriva ut mottagna data.
Känner inte igen bilden.
Patr.komm.fel Kan inte skriva ut. En oäkta Canon-patron kanske används.
Patronkommunikationsfel, en oäkta Canon-patron kanske används.
Kommunikationsfel med patron. Kan inte skriva ut. En patron som inte kommer från Canon eller som är falsk är isatt.
Ändra verifieringslösenordet.
Kontrollera verifieringsinställningarna.
Färgutskrift är begränsad. Endast svartvit utskrift är tillgänglig.
Kunde inte ansluta.
Kunde inte ansluta. Kontrollera PSK-inställningarna.
Kunde inte ansluta. Enheten startas om.
Kunde inte ansluta. Högsta antalet enheter som kan ansluta till åtkomstpunkten har nåtts./Kunde inte ansluta. Tillåtet antal enh. till åtkomstpunkt. har överstigits.
Kunde inte ansluta med Enkel anslutning via PC. Enheten startar om.
Kunde inte ansluta med trådlöst LAN. Stäng AV och slå PÅ huvudströmbrytaren och konfigurera sedan inställningarna igen.
Kunde inte ansluta med WPS. Vänta ett ögonblick och konfigurera sedan inställningarna igen.
Kunde ej känna av anslutningar från trådlösa enheter.
Kunde inte utföra rengöring.
Kunde inte utföra korrigering.
Kunde inte genomföra verifiering av öppet system. Kontrollera WEP-inställningarna./Kunde inte genomföra verifiering av öppet system. Kontrollera WEP-inställningar.
Kunde inte genomföra verifiering av delad nyckel. Kontrollera WEP-inställningarna./Kunde inte utföra Delad nyckelver. Kontrollera WEP-inställningar.
Kassetten (cyan) är förbrukad.
Direktanslutning avbruten.
Enkel anslutning via PC avslutades pga tidsgräns Enheten startar om./Enkel ansl. via PC avsl. pga tidsgräns. Enhet startar om.
Patronen är förbrukad./Kassett är förbrukad
Verifieringsfel för Google Cloud Print
Kommunikationsfel för Google Cloud Print
Google Cloud Print ej tillgängl. Serv verfel
Google Cloud Print ej tillgängl. Servkommfel
Antalet angivna tecken är felaktigt eller så används ogiltiga tecken.
Knapplås är aktiverat.
Fyll på papper.
Låg patronnivå
Tonerkass. (magenta) är förbrukad.
Minne fullt. Felsök m. knappen Statusmonitor.
Minnet fullt. Bearbeta säkra utskriftsjobb.
Minnet fullt (Säker utskrift)
Minnet fullt (Hoppa över fel)
Minnet är fullt.
Minnesenhet är begränsad.
Utskrift från minnesenhet är begränsad.
Inget papper
Inget svar från mottagaren.
Värden svarar inte./Värden svarar inte.
Papper har fastnat.
Felmatchade pappersstorl. och -inst.
Förbered patron.
Förbered den svarta tonerkassetten.
Förbered den cyanfärgade kassetten.
Förbered den magenta- färgade kassetten.
Förbered den gula kassetten.
Utskrift är begränsad.
Ange korrekt verifieringsinformation.
Ange den information som behövs för verifiering.
Omaka format/inst.
Verifieringsservercertifikatet har löpt ut.
Verifieringsservercertifikatet är felaktigt.
Minnet är fullt.
Antalet angivna tecken är felaktigt eller så används ogiltiga tecken.
WEP-nyckeln är inte korrekt inställd. Kontrollera WEP-inställningarna.
Använd fjärranvändargränssnittet för att ange nödvändig information för verifiering./Använd fjärrgräns- snitt för att ange info för verifiering
Tonerkassetten (gul) är förbrukad.