> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp > Pappersstopp i en papperskälla
50FS-009

Pappersstopp i en papperskälla

Ta bort papperet som har fastnat enligt anvisningarna för pappersstoppets plats.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Universalfack Pappersstopp i multiutmatningsfacket
Papperslåda Pappersstopp i papperslådan
Fack för manuell matning Pappersstopp i facket för manuell matning
Papperslåda Pappersstopp i papperslådan

Pappersstopp i multiutmatningsfacket

Om det finns påfyllt papper i facket ska du först ta bort det. Om det är svårt att ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället fortsätta med ett annat område som visas i meddelandet och följa dess anvisningar för att ta bort papperet.
1
Ta bort ett papper som har fastnat i multiutmatningsfacket.
1
Dra ut papperet försiktigt.
2
Stäng facket.
2
Ta bort ett papper som har fastnat inuti enheten.
1
Dra ut papperslådan så långt det går, lyft upp den i framkanten och ta bort den.
2
Tryck på den gröna knappen.
Transportguiden sänks.
3
Dra ut papperet försiktigt.
3
Skjut in transportguiden igen.
Tryck tills den klickar på plats.
4
Sätt tillbaka papperslådan.
När du sätter i papperslådan och <Meddelande kolla pappersinst.> är inställt på <På> visas ett bekräftelsemeddelande.  
5
Välj <Ja> när meddelandet <Är allt papper som fastnat borttaget?> visas på skärmen.
När åtgärderna för pappersstopp i utmatningsområdet visas på skärmen. Pappersstopp i främre och bakre delen (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Pappersstopp i facket för manuell matning

Om det är svårt att ta bort papperet ska du inte ta i för hårt, utan istället fortsätta med ett annat område som visas i meddelandet och följa dess anvisningar för att ta bort papperet.
1
Dra ut papperslådan så långt det går, lyft upp den i framkanten och ta bort den.
2
Ta bort transportguiden.
Håll under facket för manuell matning och dra ut transportguiden.
3
Dra ut papperet försiktigt.
4
Skjut transportguiden försiktigt rakt inåt.
Tryck tills den klickar på plats.
5
Sätt tillbaka papperslådan.
När du sätter i papperslådan och <Meddelande kolla pappersinst.> är inställt på <På> visas ett bekräftelsemeddelande.  
6
Välj <Ja> när meddelandet <Är allt papper som fastnat borttaget?> visas på skärmen.

Pappersstopp i papperslådan

Om det är svårt att ta bort papperet ska du inte ta i för hårt, utan istället fortsätta med ett annat område som visas i meddelandet och följa dess anvisningar för att ta bort papperet.
1
Dra ut papperslådan så långt det går, lyft upp den i framkanten och ta bort den.
2
Dra ut papperet försiktigt.
Om den extra kassettmatningsmodulen är ansluten drar du försiktigt ut papperet på samma sätt.
3
Sätt tillbaka papperslådan.
När du sätter i papperslådan och <Meddelande kolla pappersinst.> är inställt på <På> visas ett bekräftelsemeddelande.  
4
Välj <Ja> när meddelandet <Är allt papper som fastnat borttaget?> visas på skärmen.