> Vanliga problem > Felindikator lyser eller blinkar
50FS-002

Felindikator lyser eller blinkar

Om ett fel uppstår lyser eller blinkar felindikatorn. Kontrollera följande.

Är papperet rätt påfyllt?

Kontrollera om papperet är rätt påfyllt.  

Har ett pappersstopp inträffat?

Kontrollera om det finns pappersstopp. När ett pappersstopp uppstår visas en felmeddelande på skärmen. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort papperet som har fastnat.

Visas något meddelande på skärmen?

Om det uppstår problem visas ett meddelande på skärmen. Genomför åtgärderna som föreslås på skärmen.

Starta om enheten.

Stäng av enheten och vänta i minst 10 sekunder innan du slår på den igen.
OBS!
När problemet är åtgärdat slocknar felindikatorn och skärmen med grundläggande funktioner öppnas. Om felet inte kan åtgärdas kontaktar du närmaste Canon-återförsäljare eller Canons kundtjänst.