> Problem med nätverket > Enheten ringer upp fel mottagare (om en uppringningsrouter är ansluten till nätverket)
50FS-00H

Enheten ringer upp fel mottagare (om en uppringningsrouter är ansluten till nätverket)

En möjlig förklaring kan vara att inställningarna är fel i uppringningsroutern eller DNS-servern. Kontrollera följande.
Om en uppringningsrouter inte behöver godkänna sändningspaket, ställer du in uppringningsroutern så att sändningspaketet inte godkänns. Om uppringningsroutern måste godkänna sändningspaket, kontrollerar du att inställningarna är rätt.
Om en DNS-server finns i ett externt nätverk anger du den IP-adress som ska anslutas, och inte värdnamnet, även om den ansluts till de enheter som finns på nätverket som är anslutet till enheten.
Om en DNS-server finns på ett nätverk som är anslutet till enheten och informationen om enheterna som är anslutna till ett externt nätverk är registrerad för DNS-servern, kontrollerar du om inställningarna är rätt.