> Problem med nätverket > Det går inte att ansluta till en delad skrivare
50FS-00K

Det går inte att ansluta till en delad skrivare

Kontrollera att enheten finns angiven bland delade skrivare i nätverket tillsammans med utskriftsservern.  
Kontakta i annat fall nätverks- eller serveradministratören.