> Problem med nätverket > Osäker på den inställda IP-adressen
50FS-00F

Osäker på den inställda IP-adressen

Du kan kontrollera IP-adressen på följande sätt.

Visa IPv4-inställningar

<Statusmonitor> ( <Nätverksinformation>  <IPv4>  Välj vilken inställning som ska visas  Kontrollera inställningarna

Visa IPv6-inställningar

<Statusmonitor> ( <Nätverksinformation>  <IPv6>  Välj vilken inställning som ska visas  Kontrollera inställningarna