> Problem med utskrift > Det går inte att skriva ut
50FS-015

Det går inte att skriva ut

En möjlig förklaring kan vara att det är problem med utskriftsdata eller skrivardrivrutinen. Kontrollera följande.
En annan möjlig förklaring kan vara problem med nätverket eller USB-anslutningen. Kontrollera att anslutningen fungerar.

Är papperet rätt påfyllt?

Kontrollera om papperet är rätt påfyllt.  

Kan du skriva ut en Windows-testsida?

Om du kan skriva ut en testsida i Windows är det inte fel på enheten eller skrivardrivrutinen. Kontrollera utskriftsinställningarna i ditt program.  

Har dokumentet som ska skrivas ut ett långt filnamn?

När du skickar ett jobb från datorn till enheten skickas det med ett namn som skapas utifrån dokumentets filnamn och namnet på programmet som används för utskrift. Om namnet på jobbet är för långt uppstår ett sändningsfel. Kontrollera att dokumentets filnamn inte är för långt.

Använder du säkerhetsprogram eller liknande?

Kontrollera att utskriften inte förhindras av säkerhetsprogrammet eller annan resident programvara.

Inträffar felet när du försöker att skriva ut vissa dokument eller från ett visst program?

Skapa om dokumentet på nytt eller importera dokumentinnehållet till en ny fil och försök sedan att skriva ut igen.
Undersök om dokumentet kan skrivas ut från ett annat program. Om det går bra är det en indikation på att problemet ligger i det ursprungliga programmet. Kontakta programtillverkaren.

Är det problem med skrivardrivrutinen?

Installera om skrivardrivrutinen.  
Kontrollera att inställningen av pappersformat och utmatningsstorlek är rätt.
Kontrollera om dubbelriktad kommunikation har aktiverats. Aktivera den i det fall den har inaktiverats och starta sedan om datorn.  

Finns det jobb som inte är slutförda?

Om en utskrift av någon anledning avbryts finns jobbet kvar i enheten som data som väntar på att skrivas ut. I detta fall fungerar inte enheten när det kommer nya utskriftsinstruktioner. Ta bort det kvarstående jobbet och försök sedan att skriva ut igen.  

Skriver du ut med hjälp av kommandot lpr?

Om du vill skriva ut PDF-data kontinuerligt med lpr-kommandot skriver du ut jobben ett i taget i de intervall som anges av inställningen i <Tidsgräns>.  

Har det uppstått något fel?

Kontrollera i jobbloggen om det finns något utskriftsfel.  

Går det att skriva ut från andra datorer?

Om du inte heller kan skriva ut från andra datorer, kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.